• เปิดร้าน 11 ก.ย. 2557
  • ปรับปรุง 22 ก.ย. 2564
  • ผู้ชมทั้งหมด 2,419,573 คน
  • สินค้าทั้งหมด 187

ผลงานติดตั้งห้องประชุม


หมวด: จอรับภาพมอเตอร์ไฟฟ้า
RAZR EMW-S70 (Motorized) จอมอเตอร์ไฟฟ้า 70' MW 1:1
ราคา 9,900.00 บาท
จำนวน
RAZR EMW-S84 (Motorized) จอมอเตอร์ไฟฟ้า 84' MW 1:1
ราคา 19,500.00 บาท
จำนวน
RAZR EMW-V84 (Motorized) จอมอเตอร์ไฟฟ้า 84' MW 4:3
ราคา 8,500.00 บาท
จำนวน
RAZR EMW-H84 (Motorized) จอมอเตอร์ไฟฟ้า 84' MW 16:9
ราคา 10,500.00 บาท
จำนวน
RAZR EMW-H92 (Motorized) จอมอเตอร์ไฟฟ้า 92' MW 16:9
ราคา 12,000.00 บาท
จำนวน
RAZR EMW-S96 (Motorized) จอมอเตอร์ไฟฟ้า 96' MW 1:1
ราคา 21,500.00 บาท
จำนวน
RAZR EMW-V100 (Motorized) จอมอเตอร์ไฟฟ้า 100' 4:3
ราคา 9,000.00 บาท
ลดเหลือ 8,800.00 บาท
จำนวน
RAZR EMW-A100 (Motorized) จอมอเตอร์ไฟฟ้า 100' MW 16:10
ราคา 12,000.00 บาท
จำนวน
RAZR EMW-H106 (Motorized) จอมอเตอร์ไฟฟ้า 106' MW 16:9
ราคา 13,900.00 บาท
จำนวน
RAZR EMW-S120 (Motorized) จอมอเตอร์ไฟฟ้า 120' MW 1:1
ราคา 28,000.00 บาท
จำนวน
RAZR EMW-V120 (Moterized) จอมอเตอร์ไฟฟ้า 120' MW 4:3
ราคา 12,900.00 บาท
ลดเหลือ 10,500.00 บาท
จำนวน
RAZR EMW-H120 (Motorized) จอมอเตอร์ไฟฟ้า 120' MW 16:9
ราคา 14,000.00 บาท
จำนวน
RAZR EMW-A120 (Motorized) จอมอเตอร์ไฟฟ้า 120' MW 16:10
ราคา 15,000.00 บาท
ลดเหลือ 14,500.00 บาท
จำนวน
RAZR EMW-V135 (Motorized) จอมอเตอร์ไฟฟ้า 135' 4:3
ราคา 22,000.00 บาท
ลดเหลือ 21,000.00 บาท
จำนวน
RAZR EMW-S144 (Motorized) จอมอเตอร์ไฟฟ้า 144' MW 1:1
ราคา 39,000.00 บาท
จำนวน
RAZR EMW-V150 (Motorized) จอมอเตอร์ไฟฟ้า 150' 4:3
ราคา 22,300.00 บาท
ลดเหลือ 21,000.00 บาท
จำนวน
RAZR EMW-H150 (Motorized) จอมอเตอร์ไฟฟ้า 150' MW 16:9
ราคา 25,000.00 บาท
จำนวน
RAZR EMW-A150 (Moterized) จอมอเตอร์ไฟฟ้า 150' 16:10
ราคา 25,000.00 บาท
ลดเหลือ 22,500.00 บาท
จำนวน
RAZR EMW-V180 (Motorized) จอมอเตอร์ไฟฟ้า 180' 4:3
ราคา 30,700.00 บาท
ลดเหลือ 30,000.00 บาท
จำนวน
RAZR EHW-V180 (Motorized) จอมอเตอร์ไฟฟ้า 180' HW 4:3
ราคา 36,000.00 บาท
จำนวน
RAZR EMW-H180 (Motorized) จอมอเตอร์ไฟฟ้า 180' MW 16:9
ราคา 44,900.00 บาท
ลดเหลือ 40,000.00 บาท
จำนวน
RAZR EMW-A180 (Motorized) จอมอเตอร์ไฟฟ้า 180' MW 16:10
ราคา 35,000.00 บาท
จำนวน
RAZR EMW-V200(Motorized) จอมอเตอร์ไฟฟ้า 200' 4:3
ราคา 38,000.00 บาท
จำนวน
RAZR EHW-V200 (Motorized) จอมอเตอร์ไฟฟ้า 200' HW 4:3
ราคา 45,000.00 บาท
จำนวน