• เปิดร้าน 11 ก.ย. 2557
  • ปรับปรุง 10 มี.ค. 2567
  • ผู้ชมทั้งหมด 4,169,769 คน
  • สินค้าทั้งหมด 227

ผลงานติดตั้งห้องประชุม


หมวด: จอรับภาพชนิดมือดึง
RAZR WMW-S50 จอภาพชนิดแขวนมือดึง 50' MW 1:1
ราคา 1,600.00 บาท
จำนวน
RAZR WMW-S70 จอภาพชนิดแขวนมือดึง 70' MW 1:1
ราคา 2,000.00 บาท
ลดเหลือ 1,500.00 บาท
จำนวน
RAZR WMW-V84 จอภาพชนิดแขวนมือดึง 84' MW 4:3
ราคา 1,800.00 บาท
ลดเหลือ 1,600.00 บาท
จำนวน
RAZR WMW-S84 จอภาพชนิดแขวนมือดึง 84' MW 1:1
ราคา 4,000.00 บาท
จำนวน
RAZR WMW-S96 จอภาพชนิดแขวนมือดึง 96' MW 1:1
ราคา 8,400.00 บาท
จำนวน
RAZR WMW-V100 จอภาพชนิดแขวนมือดึง 100' MW 4:3
ราคา 3,300.00 บาท
ลดเหลือ 3,200.00 บาท
จำนวน
RAZR WHW-V100 จอภาพชนิดแขวนมือดึง 100' HW 4:3
ราคา 5,000.00 บาท
จำนวน
RAZR WMW-A100 จอภาพชนิดแขวนมือดึง 100' MW 16:10
ราคา 4,150.00 บาท
จำนวน
RAZR WRP-V100 จอภาพชนิดแขวนมือดึง 100' ชนิดฉายหลัง 4:3
ราคา 22,000.00 บาท
จำนวน
RAZR WMW-V120 จอภาพชนิดแขวนมือดึง 120' MW 4:3
ราคา 4,200.00 บาท
ลดเหลือ 3,700.00 บาท
จำนวน
RAZR WHW-V120 จอภาพชนิดแขวนมือดึง 120' HW 4:3
ราคา 6,600.00 บาท
จำนวน
RAZR WRP-V120 จอภาพชนิดแขวนมือดึง 120' ฉายหลัง 4:3
ราคา 30,000.00 บาท
จำนวน
RAZR WMW-A120 จอภาพชนิดแขวนมือดึง 120' MW 16:10
ราคา 5,500.00 บาท
ลดเหลือ 5,250.00 บาท
จำนวน
RAZR WMW-S144 จอภาพชนิดแขวนมือดึง 144' MW 1:1
ราคา 26,000.00 บาท
จำนวน
RAZR WMW-V150 จอภาพชนิดแขวนมือดึง 150 MW 4:3
ราคา 7,600.00 บาท
จำนวน
RAZR WHW-V150 จอภาพชนิดแขวนมือดึง 150' HW 4:3
ราคา 12,000.00 บาท
จำนวน
RAZR WMW-A150 จอภาพชนิดแขวนมือดึง 150' MW 16:10
ราคา 12,000.00 บาท
ลดเหลือ 11,500.00 บาท
จำนวน
RAZR WMW-V180 จอภาพชนิดแขวนมือดึง 180 MW 4:3
ราคา 19,000.00 บาท
ลดเหลือ 18,000.00 บาท
จำนวน
RAZR WMW-V200 จอภาพชนิดแขวนมือดึง 200' MW 4:3
ราคา 23,500.00 บาท
จำนวน