• เปิดร้าน 11 ก.ย. 2557
  • ปรับปรุง 10 มี.ค. 2567
  • ผู้ชมทั้งหมด 4,117,102 คน
  • สินค้าทั้งหมด 227

ผลงานติดตั้งห้องประชุม


หมวด: จอรับภาพชนิดขาตั้ง
RAZR TRIPOD PROJECTOR SCREEN จอโปรเจคเตอร์ขาตั้ง 50' MW 1:1
ราคา 2,300.00 บาท
จำนวน
RAZR TRIPOD PROJECTOR SCREEN จอโปรเจคเตอร์ขาตั้ง 70' MW 1:1
ราคา 2,700.00 บาท
ลดเหลือ 2,350.00 บาท
จำนวน
RAZR TRIPOD PROJECTOR SCREEN จอโปรเจคเตอร์ขาตั้ง 84' MW 4:3
ราคา 2,400.00 บาท
ลดเหลือ 2,350.00 บาท
จำนวน
RAZR TRIPOD PROJECTOR SCREEN จอโปรเจคเตอร์ขาตั้ง 84'  MW 1:1
ราคา 7,950.00 บาท
จำนวน
RAZR TRIPOD PROJECTOR SCREEN จอโปรเจคเตอร์ขาตั้ง 96' MW 1:1
ราคา 12,000.00 บาท
ลดเหลือ 11,500.00 บาท
จำนวน
RAZR TRIPOD PROJECTOR SCREEN จอโปรเจคเตอร์ขาตั้ง 100' MW 4:3
ราคา 4,800.00 บาท
ลดเหลือ 4,750.00 บาท
จำนวน
RAZR TRIPOD PROJECTOR SCREEN จอโปรเจคเตอร์ขาตั้ง 100'  HW 4:3
ราคา 7,100.00 บาท
ลดเหลือ 7,000.00 บาท
จำนวน
RAZR TRIPOD PROJECTOR SCREEN จอโปรเจคเตอร์ขาตั้ง 120' MW 4:3
ราคา 6,950.00 บาท
ลดเหลือ 5,950.00 บาท
จำนวน
RAZR TRIPOD PROJECTOR SCREEN จอโปรเจคเตอร์ขาตั้ง 120' HW 4:3
ราคา 10,000.00 บาท
จำนวน