เว็บบอร์ด > เช็คสถานะงานซ่อม

 หัวข้อ โดย อ่าน / ตอบ
Epson EB-X12 / บจก.บูรพาซิสเตมส์ จ.ชลบุรี

โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2561 15:29:25
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
2/0
Epson EB-X12 /บจก.บูรพาซิสเตมส์ จ.ชลบุรี

โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2561 15:28:17
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
1/0
Epson EB-X7 / บจก.บูรพาซิสเตมส์ จ.ชลบุรี

โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2561 15:26:33
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
1/0
Acer X1160Z /บจก.บูรพาซิสเตมส์ จ.ชลบุรี

โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2561 15:25:02
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
1/0
Acer X1140A / ธาราธร จ.กาญจนบุรี

โพสเมื่อ : 6 ก.ค. 2561 11:55:31
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
11/1
Epson EB-1945W / ศิริโรจน์ จ.ชลบุรี

โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2561 14:56:37
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
1/0
Acer X1140A / รร.ดรุณาราชบุรีวิเศษศึกษา จ.ราชบุรี

โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2561 09:41:52
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
6/0
BenQ MX505 / ภู จ.ลพบุรี

โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2561 13:25:26
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
4/0
LED Projector RD-808 / สรศักดิ์ จ.เชียงราย

โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2561 13:02:03
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
5/0
Sony VPL-EX3 / ร้านเป็นหนึ่งคอมพิวเตอร์ จ.ชัยภูมิ

โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2561 15:24:59
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
7/0
Epson EMP-X5 / คุณณรงค์ สมุทรปราการ

โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2561 13:29:27
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
18/1
Epson EB-X9 / สมเกียรติ จ.สุรินทร์

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2561 14:41:57
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
22/1
BenQ MP515 / สมเกียรติ จ.สรินทร์

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2561 14:40:10
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
16/1
Acre P1100 / ว.เทคโนโลยีอาชีวหนองม่วง จ.ลพบุรี

โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2561 16:11:05
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
13/0
Acre X1261 / ว.เทคโนโลยีอาชีวหนองม่วง จ.ลพบุรี

โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2561 16:18:17
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
13/0
Acer P1100 / ว.เทคโนโลยีอาชีวหนองม่วง จ.ลพบุรี

โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2561 16:23:40
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
12/0
Acre P1203/ ว.เทคโนโลยีอาชีวหนองม่วง จ.ลพบุรี

โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2561 16:28:15
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
13/0
Acre X1211K / ว.เทคโนโลยีอาชีวหนองม่วง จ.ลพบุรี

โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2561 16:37:00
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
11/0
Acre P1100 / ว.เทคโนโลยีอาชีวหนองม่วง จ.ลพบุรี

โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2561 16:43:37
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
13/0
Acre X1160Z / ว.เทคโนโลยีอาชีวหนองม่วง จ.ลพบุรี

โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2561 16:45:44
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
13/0
Acre P1100 / ว.เทคโนโลยีอาชีวหนองม่วง จ.ลพบุรี

โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2561 16:40:58
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
12/1
Acre P1100 / ว.เทคโนโลยีอาชีวหนองม่วง จ.ลพบุรี

โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2561 16:48:21
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
16/0
Epson EB-X18 / โรงแรมลองบีทชะอำ จ.เพชรบุรี

โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2561 10:40:27
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
9/0
Epson EB-X12 / ร้านจอยแอนด์คอยน์ จ.ลพบุรี

โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2561 13:43:08
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
10/0
Epson EB-X12 / ร้านจอยแอนด์คอยน์ จ.ลพบุรี

โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2561 13:57:01
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
12/0
BenQ MX505 / อรรสิทธิ์ จ.บึงกาฬ

โพสเมื่อ : 9 ก.ค. 2561 10:56:23
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
17/0
Sony VPL-EX5 / ผอ.สมยศ จ.กาญจนบุรี

โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2561 13:31:32
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
11/1
Otoma EX536 /ผอ.สมยศ จ.กาญจนบุรี

โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2561 13:29:21
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
9/1
Acer P1173 / ผอ.สมยศ จ.กาญจนบุรี

โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2561 13:40:03
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
10/1
Acer X123PH / พนัส จ.ปราจีนบุรี

โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2561 12:27:35
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
9/0
Acer X1120H / มานะ จ.ชลบุรี

โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2561 13:58:58
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
14/1
Gygar LM23 /สมศักดิ์ จ.ชลบุรี

โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2561 11:57:52
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
9/0
BenQ MX766 / เน็กจ.อยุธยา

โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2561 16:18:18
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
7/1
Sony VW500ES / พงศ์ธร จ.กทม

โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 2561 16:14:09
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
17/0
Samsung Sp-M255 / จ.ท.ศักย์สรณ์ จ.ลพบุรี

โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 2561 09:50:33
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
11/0
Samsung SP-M220S / ร.ร.เทศบาลวัดพรหมจริยาวาส จ.นครสวรรค์

โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 2561 14:00:22
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
18/1
Vertex XD-2120 / โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม จ.นครพนม

โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2561 14:02:43
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
19/0
RICOH PJ WX2130 / รุ่ง จ.เพชรบูรณ์

โพสเมื่อ : 4 ก.ค. 2561 13:56:32
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
14/2
BenQ MS614 / กฤตธนกร

โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 2561 16:43:58
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
12/0
Acer P1265 / ว.เทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 2561 12:01:13
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
12/0
Epson EB-X7 / ทวีศักดิ์ จ.บุรีรัมย์

โพสเมื่อ : 2 ก.ค. 2561 14:50:51
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
18/0
Acre X1160Z / ว.เทคโนโลยีอาชีวหนองม่วง จ.ลพบุรี

โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2561 16:31:41
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
14/1
Acre X1161 / ไพรสมพร จ.ลำปาง

โพสเมื่อ : 2 ก.ค. 2561 14:49:26
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
13/1
Mitsubishi XD590U / เค.เอส.ซี.เอส จ.ราชบุรี

โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 2561 15:42:12
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
19/2
Acre X1160Z / ว.เทคโนโลยีอาชีวหนองม่วง จ.ลพบุรี

โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2561 16:33:57
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
15/0
BenQ MX710 / ว.เทคโนโลยีอาชีวหนองม่วง จ.ลพบุรี

โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2561 16:06:34
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
12/0
Panasonic PT-VW350 / พลัส เทคโนโลยี จ.ระยอง

โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2561 13:57:48
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
20/1
Acer X1140A / ธราราธร จ.กาญจนบุรี

โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2561 11:49:20
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
16/1
Acer P1265 / อาชีวหนองม่วง จ.ลพบุรี

โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2561 11:47:28
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
19/0
Acer X1211K / พระถวัลย์ จ.อำนาจเจริญ

โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2561 14:08:42
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
18/1