• เปิดร้าน 11 ก.ย. 2557
  • ปรับปรุง 25 พ.ค. 2565
  • ผู้ชมทั้งหมด 2,831,314 คน
  • สินค้าทั้งหมด 205

ผลงานติดตั้งห้องประชุม
เว็บบอร์ด > เช็คสถานะงานซ่อม

 หัวข้อ โดย อ่าน / ตอบ
Epson EB-X7 / รร.กระสังพิทยาคม

โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2559 17:13:35
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
635/0
Epson EB-X9 / รร.กระสังพิทยาคม

โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2559 17:14:18
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
757/0
Epson EB-X7 / รร.กระสังพิทยาคม

โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2559 17:24:01
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
715/1
Epson EB-X14 / บ.บูรพาซิสเตมส์

โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2559 11:48:30
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
796/0
Acer C120 / อุษารัตน์

โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2559 10:54:55
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
648/0
BenQ MP770 / สนง.จัดหางานลพบุรี

โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2559 12:49:34
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
706/0
Sanyo PLC-XU47 / บจก.ดิ โอเอซิส

โพสเมื่อ : 5 มี.ค. 2559 13:11:54
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
776/1
Acer P1223 / บ.เน็ตเทคคอมพิวเตอร์

โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2559 12:30:52
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
780/0
Acer P5270 / สันติ

โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2559 11:19:35
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
714/0
Acer H5360 / สันติ

โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2559 11:20:32
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
717/0
Epson EB-X11 / รร.วิทยานนท์ศึกษา

โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 2559 12:57:53
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
709/2
Epson EB-S6 / บ.อินเตอร์โปรไฟล์ จก.

โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2559 11:02:31
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
732/0
Acer P1100 / เสกสรรค์

โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2559 17:42:17
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
713/0
Epson EB-S02 / ศรชัย

โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2559 13:39:19
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
702/0
BenQ MP515 / ประมงค์

โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2559 16:23:51
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
808/0
Acer X1161 / ประมงค์

โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2559 16:25:12
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
683/0
BenQ MP610 / สุเทพ

โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2559 14:54:07
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
655/0
Iworld ACSTX225 / ตะกั่วป่า

โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2559 12:25:29
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
1,000/0
Toshiba NPX10A / ไอที โซลูชั่น

โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 2559 11:41:50
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
711/0
Hitachi C-X320 / ธีระ

โพสเมื่อ : 4 พ.ค. 2559 13:30:58
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
649/0
Vertex XD-410 / ปทุมธานี

โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2559 12:38:19
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
704/0
Samsung SPL300 / ร้านแม็กเทคคอมพิวเตอร์

โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 2559 11:50:45
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
772/0
Samsung SP-M225W / ตะกั่วป่า

โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2559 12:28:09
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
736/0
Gygar LW24 / เกียรติทิพวงศ์

โพสเมื่อ : 9 พ.ค. 2559 13:07:50
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
939/0
Acer H5360BD / ณัฎฐ์

โพสเมื่อ : 9 พ.ค. 2559 13:06:48
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
676/0
Sony VPL-EX7 / บจก.เซ็นทรัล

โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2559 14:55:21
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
732/0
Acer X1211K / รร.ไทยคริสเตียน

โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2559 12:23:22
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
772/0
Mitsubishi EX200U / กฤษณา

โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2559 14:56:24
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
730/0
Sony VPL-DX120 / รร.ไทยคริสเตียน

โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2559 14:14:04
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
750/0
Toshiba TDP-SP1 / ที่ทำการปกครอง อ.ขามทะเลสอ

โพสเมื่อ : 7 พ.ค. 2559 13:42:13
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
822/0
Gygar LM20 / ธีระ

โพสเมื่อ : 4 พ.ค. 2559 13:32:05
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
718/0
Acer X120K / บูรพาซิสเตมส์

โพสเมื่อ : 6 พ.ค. 2559 10:51:28
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
777/0
ViewSonic PJD6211P / ประจวบ

โพสเมื่อ : 5 พ.ค. 2559 18:17:08
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
711/0
Gygar LM20 / ประจวบ

โพสเมื่อ : 5 พ.ค. 2559 18:15:40
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
669/0
Acer X1140A / นครศรีธรรมราช

โพสเมื่อ : 5 พ.ค. 2559 12:17:52
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
875/0
Acer X1110A / สุพัฒน์

โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2559 14:39:08
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
714/0
Acer P1163/ รร.ห้วยขาแข้งวิทยาคม

โพสเมื่อ : 4 พ.ค. 2559 10:55:41
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
686/0
Acer PD116/ วุฒิพงศ์

โพสเมื่อ : 3 พ.ค. 2559 10:53:11
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
645/0
Acer P1101 / พูลสุข

โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2559 10:15:15
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
786/0
Epson EB-X11 - พงศ์คฑา

โพสเมื่อ : 29 เม.ย. 2559 17:35:15
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
682/0
BenQ MX764 / หจก.ไพศาล วี.เซ็นเตอร์

โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 2559 12:54:53
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
696/0
Ricoh PJ WX2130 / รร.บ้านโพธิ์ศรี

โพสเมื่อ : 3 มี.ค. 2559 19:59:36
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
770/0
Acer X1140A / หจก.พาวเวอร์คอมพิวเตอร์และอิเลคทรอนิคส์

โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2559 14:48:38
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
683/0
OPTOMA EX536 / รร.บ้านโนนหนองแฝก

โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2559 10:45:43
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
762/0
Acer P1173 / รัชนก

โพสเมื่อ : 8 ก.พ. 2559 17:45:18
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
774/0
Acer X1140A / รัชนก

โพสเมื่อ : 8 ก.พ. 2559 17:43:36
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
680/0
Epson EB-X11 / รัชนก

โพสเมื่อ : 8 ก.พ. 2559 17:26:36
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
737/0
Acer P1165E / รัชนก

โพสเมื่อ : 8 ก.พ. 2559 17:30:04
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
717/0
Acer X1161P / นิว The Moom Bar

โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2559 16:15:02
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
776/0
OPTOMA ES526 / รร.มหาชนะชัยวิทยาคม

โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2559 10:49:03
projectorsure
(เจ้าของร้าน)
646/0