• เปิดร้าน 11 ก.ย. 2557
  • ปรับปรุง 10 มี.ค. 2567
  • ผู้ชมทั้งหมด 4,169,849 คน
  • สินค้าทั้งหมด 227

ผลงานติดตั้งห้องประชุม


หมวด: จอโปรเจคเตอร์
RAZR EMW-A180 (Motorized) จอมอเตอร์ไฟฟ้า 180' MW 16:10
ราคา 35,000.00 บาท
จำนวน
RAZR EMW-V200(Motorized) จอมอเตอร์ไฟฟ้า 200' 4:3
ราคา 38,000.00 บาท
จำนวน
RAZR EHW-V200 (Motorized) จอมอเตอร์ไฟฟ้า 200' HW 4:3
ราคา 45,000.00 บาท
จำนวน
RAZR EMW-H200 (Motorized) จอมอเตอร์ไฟฟ้า 200' MW 16:9
ราคา 55,000.00 บาท
ลดเหลือ 50,000.00 บาท
จำนวน
RAZR EMW-A200  (Motorized) จอมอเตอร์ไฟฟ้า 200' MW 16:10
ราคา 55,000.00 บาท
ลดเหลือ 50,000.00 บาท
จำนวน
RAZR EMW-V240s (Motorized) จอมอเตอร์ไฟฟ้า 240' MW 4:3
ราคา 78,000.00 บาท
จำนวน
RAZR EMW-V250s (Motorized) จอมอเตอร์ไฟฟ้า 250' MW 4:3
ราคา 148,000.00 บาท
ลดเหลือ 143,000.00 บาท
จำนวน
RAZR EMW-V300s (Motorized) จอมอเตอร์ไฟฟ้า 300' MW 4:3
ราคา 170,000.00 บาท
จำนวน
RAZR TRIPOD PROJECTOR SCREEN จอโปรเจคเตอร์ขาตั้ง 50' MW 1:1
ราคา 2,300.00 บาท
จำนวน
RAZR TRIPOD PROJECTOR SCREEN จอโปรเจคเตอร์ขาตั้ง 70' MW 1:1
ราคา 2,700.00 บาท
ลดเหลือ 2,350.00 บาท
จำนวน
RAZR TRIPOD PROJECTOR SCREEN จอโปรเจคเตอร์ขาตั้ง 84' MW 4:3
ราคา 2,400.00 บาท
ลดเหลือ 2,350.00 บาท
จำนวน
RAZR TRIPOD PROJECTOR SCREEN จอโปรเจคเตอร์ขาตั้ง 84'  MW 1:1
ราคา 7,950.00 บาท
จำนวน
RAZR TRIPOD PROJECTOR SCREEN จอโปรเจคเตอร์ขาตั้ง 96' MW 1:1
ราคา 12,000.00 บาท
ลดเหลือ 11,500.00 บาท
จำนวน
RAZR TRIPOD PROJECTOR SCREEN จอโปรเจคเตอร์ขาตั้ง 100' MW 4:3
ราคา 4,800.00 บาท
ลดเหลือ 4,750.00 บาท
จำนวน
RAZR TRIPOD PROJECTOR SCREEN จอโปรเจคเตอร์ขาตั้ง 100'  HW 4:3
ราคา 7,100.00 บาท
ลดเหลือ 7,000.00 บาท
จำนวน
RAZR TRIPOD PROJECTOR SCREEN จอโปรเจคเตอร์ขาตั้ง 120' MW 4:3
ราคา 6,950.00 บาท
ลดเหลือ 5,950.00 บาท
จำนวน
RAZR TRIPOD PROJECTOR SCREEN จอโปรเจคเตอร์ขาตั้ง 120' HW 4:3
ราคา 10,000.00 บาท
จำนวน
RAZR WMW-S50 จอภาพชนิดแขวนมือดึง 50' MW 1:1
ราคา 1,600.00 บาท
จำนวน
RAZR WMW-S70 จอภาพชนิดแขวนมือดึง 70' MW 1:1
ราคา 2,000.00 บาท
ลดเหลือ 1,500.00 บาท
จำนวน
RAZR WMW-V84 จอภาพชนิดแขวนมือดึง 84' MW 4:3
ราคา 1,800.00 บาท
ลดเหลือ 1,600.00 บาท
จำนวน
RAZR WMW-S84 จอภาพชนิดแขวนมือดึง 84' MW 1:1
ราคา 4,000.00 บาท
จำนวน
RAZR WMW-S96 จอภาพชนิดแขวนมือดึง 96' MW 1:1
ราคา 8,400.00 บาท
จำนวน
RAZR WMW-V100 จอภาพชนิดแขวนมือดึง 100' MW 4:3
ราคา 3,300.00 บาท
ลดเหลือ 3,200.00 บาท
จำนวน
RAZR WHW-V100 จอภาพชนิดแขวนมือดึง 100' HW 4:3
ราคา 5,000.00 บาท
จำนวน