• เปิดร้าน 11 ก.ย. 2557
  • ปรับปรุง 14 พ.ค. 2564
  • ผู้ชมทั้งหมด 2,155,637 คน
  • สินค้าทั้งหมด 183

ผลงานติดตั้งห้องประชุม
RAZR WFFFP/RP-V180 จอขนาดใหญ่กรอบอลูมิเนียม FP/RP 4:3
ราคา 58,000.00 บาท
จำนวน
RAZR WFFFP/RP-V200 จอขนาดใหญ่กรอบอลูมิเนียม FP/RP 4:3
ราคา 67,000.00 บาท
จำนวน
RAZR EMW-A200  (Motorized) จอมอเตอร์ไฟฟ้า 200' MW 16:10
ราคา 55,000.00 บาท
ลดเหลือ 50,000.00 บาท
จำนวน
RAZR EMW-A180 (Motorized) จอมอเตอร์ไฟฟ้า 180' MW 16:10
ราคา 35,000.00 บาท
จำนวน
RAZR EMW-A120 (Motorized) จอมอเตอร์ไฟฟ้า 120' MW 16:10
ราคา 15,000.00 บาท
ลดเหลือ 14,500.00 บาท
จำนวน
RAZR EMW-A100 (Motorized) จอมอเตอร์ไฟฟ้า 100' MW 16:10
ราคา 12,000.00 บาท
จำนวน
RAZR EHW-V200 (Motorized) จอมอเตอร์ไฟฟ้า 200' HW 4:3
ราคา 45,000.00 บาท
จำนวน
RAZR EHW-V180 (Motorized) จอมอเตอร์ไฟฟ้า 180' HW 4:3
ราคา 36,000.00 บาท
จำนวน
RAZR EMW-H200 (Motorized) จอมอเตอร์ไฟฟ้า 200' MW 16:9
ราคา 55,000.00 บาท
ลดเหลือ 50,000.00 บาท
จำนวน
RAZR EMW-H180 (Motorized) จอมอเตอร์ไฟฟ้า 180' MW 16:9
ราคา 44,900.00 บาท
ลดเหลือ 40,000.00 บาท
จำนวน
RAZR EMW-H150 (Motorized) จอมอเตอร์ไฟฟ้า 150' MW 16:9
ราคา 25,000.00 บาท
จำนวน
RAZR EMW-H120 (Motorized) จอมอเตอร์ไฟฟ้า 120' MW 16:9
ราคา 14,000.00 บาท
จำนวน
RAZR EMW-H106 (Motorized) จอมอเตอร์ไฟฟ้า 106' MW 16:9
ราคา 13,900.00 บาท
จำนวน
RAZR EMW-H92 (Motorized) จอมอเตอร์ไฟฟ้า 92' MW 16:9
ราคา 12,000.00 บาท
จำนวน
RAZR EMW-H84 (Motorized) จอมอเตอร์ไฟฟ้า 84' MW 16:9
ราคา 10,500.00 บาท
จำนวน
RAZR EMW-S144 (Motorized) จอมอเตอร์ไฟฟ้า 144' MW 1:1
ราคา 39,000.00 บาท
จำนวน
RAZR EMW-S120 (Motorized) จอมอเตอร์ไฟฟ้า 120' MW 1:1
ราคา 28,000.00 บาท
จำนวน
RAZR EMW-S96 (Motorized) จอมอเตอร์ไฟฟ้า 96' MW 1:1
ราคา 21,500.00 บาท
จำนวน
RAZR EMW-S84 (Motorized) จอมอเตอร์ไฟฟ้า 84' MW 1:1
ราคา 19,500.00 บาท
จำนวน
RAZR EMW-S70 (Motorized) จอมอเตอร์ไฟฟ้า 70' MW 1:1
ราคา 9,900.00 บาท
จำนวน
RAZR EMW-V300s (Motorized) จอมอเตอร์ไฟฟ้า 300' MW 4:3
ราคา 170,000.00 บาท
จำนวน
RAZR EMW-V250s (Motorized) จอมอเตอร์ไฟฟ้า 250' MW 4:3
ราคา 148,000.00 บาท
ลดเหลือ 143,000.00 บาท
จำนวน
RAZR EMW-V240s (Motorized) จอมอเตอร์ไฟฟ้า 240' MW 4:3
ราคา 78,000.00 บาท
จำนวน
RAZR EMW-V200(Motorized) จอมอเตอร์ไฟฟ้า 200' 4:3
ราคา 38,000.00 บาท
จำนวน